Materialny świadek

Event Start Date:
April 21, 2017
Event End Date:
April 23, 2017
Event Venue:
Krakow

Wystawy czasowe
 
W jaki sposób działają na nas przedmioty, którym przyznajemy status świadka? Czy dowody mogą istnieć bez udziału ludzkiej percepcji?
 
Wystawa „Materialny świadek” prezentuje różne wykorzystania forensyki, czyli metod dochodzenia sądowego, we współczesnej sztuce i humanistyce. Zaproszeni przez nas artyści przenoszą swoje działania do laboratorium, gdzie badają wzajemne relacje ludzi i przedmiotów. Podobnie jak twórcy sztuki awangardowej, stają się eksperymentatorami. Kontestują podziały między praktykami artystycznymi a badaniami naukowymi. Przymiotnik forensis oznacza w języku łacińskim „publiczny”, a inspirowana forensyką sztuka – przestrzeń debaty, której centralnym tematem jest napięcie między życiem a śmiercią. Wystawa organizowana jest przez Kolektyw Kuratorski działający w ramach Ośrodka Badań nad Kulturami Pamięci, utworzonego na Wydziale Polonistyki UJ.
 
Artyści: Karolina Grzywnowicz, Mateusz Kula, Róża Luxemburg/Dorota Sajewska, Susan Schuppli, Łukasz Surowiec, Anais Tondeur
 
Programie Cracow Gallery Weekend KRAKERS 2017